Sjamanskole

Inledning

Velkommen til min skole for sjamanisme og sjamanistisk healing.

Sjamanisme har sin opprinnelse i mange gammle kulturer og vi finner at den sjamanistiske arven har også røtter i Norge, Sverige og Finnland. I dag ser vi at lengselen etter denne gamle kunnskapen blir større og mennesker som praktiserer sjamanisme får mer og mer aksept som en verdifullt del av vår moderne kultur. Selv om det er i dag bestrebelser til å kategorisere sjamanisme som en religion eller trosystem, fantes aldri en grunnlegger av sjamanisme som i de store verdensreligionene. „For denne gamle kunsten har vært her hele tiden, som en mulighet eller en opprinnelig arv nedlagt i menneskene. Fra gammelt av går et “sjamanbelte” fra Sameland og gjennom hele Sibir. Innvandrerne fra Asia brakte sjamanisme med seg til Nord- og Sør-Amerika. Fenomenet finnes fra tidenes morgen i Australia og i de store øykulturene i Stillehavet og selvfølgelig i Afrika, menneskehetens vugge. Sett i en historisk sammenheng er sjamanisme den første åndelige praksis og det første store kulturfaget „(Gaup 2005:9)

Mer og mer mennesker i dag leter etter sine røtter og sjamanisme er en arv vi bærer i oss fra menneskets begynnelser. Arven er i oss alle som en slumrende eller våken kraft.  Sjamaner var i mange tidsaldere dem som hadde tilgang til kunnskap og visdom. Nå en ble syk, kunne sjamanen helbrede, hente sjelen tilbake som gikk tapt etter en sjokkopplevelse, eller ekstrahere onde krefter fra en person. Dem var kyndig i plantemedisin, visste om krystallers virkning og behersket andre evner som magi og trolldom, dem var seere inn i fremtiden og fortiden. Sjamaner var også prester som gjennomførte ritualer i viktige overgangstider, som fødsel og død. De var både kloke menn og kvinner.

Sjamansime kan ikke læres gjennom bøker. Du kan lese om det, men det blir bare en teori. Sjamansime må praktiseres, erfares og anvendes. For meg er sjamansime en vei til meg selv, en vei til å erfare hvem jeg er i virkeligheten, og for å skape et liv i samsvar med Moder Jord. Verden trenger at vi utfolder igjen denne forståelsen og kontakten våre forfedre og formødre hadde, til universet og Moder Jord.
Det jeg kan hjelpe deg med og lære deg, er å finne frem til ditt unikt potensiale, som du kan oppdage i deg selv, i samarbeid med dine hjelpere. Det du kommer til å lære er ingen faste eller regulerte ritualer – bortsett av noen generelle teknikker – men tilgang til DIN egen kraft, dine verktøy og dine personlige ritualer og kontakt til dine hjelpere fra åndeverden. I min ildsjaman trening blir du del av en frivillig og trinnvis prossess, i dem du blir deg bevisst og forenet igjen med ditt potensiale som sjaman og healer.

Sjamanisme er en anerkjent metode: i 1980 tildelte WHO, Verdens Helseorganisasjon sjamanisme den samme verdi i behandling av psykosomatiske sykdommer som vestlig medisin.

I utdannelsen fungerer jeg som veileder inn i din indre verden, tilbake til dine røtter, utover dine begrensinger du har sett deg i tider hvor du ikke har anvendt ditt potensiale. Der ligger min styrke som utdannet åndelig lærer og sjaman i egen praksis i mange år. Jeg har også vært elev og har hadd mine sjamanlærere i mange år.
Vi lever nå i en tid hvor det er viktigere enn noensinne å gå inn i en nærkommunikasjon både med oss selv og med naturen. Vi har klart å forsøpple denne planeten i løp av vanvittig kort tid i forhold til jordens alder.  Det trengs mer enn avfallsortering og – forbrenning. Gud har skapt denne naturen til oss mennesker for å være i den! I naturens rike finnes åndelige krefter som naturfolk i gammle tider var bevisst at mennesker ar ett med dem. Naturen speiler vår fullkommenhet, her finner vi indre ro og fred. Hva skjer med denne verden, hvis vi ikke finner tilbake til våre røtter? Det dreier seg ikke om „å klatre tilbake på trær“ som aper – det dreier seg om å ta imot vår kraft, vårt lys, erkjenne oss selv og vår enhet med Moder Jord. Det dreier seg om erkjenne at vi er medskapere og om kunnskapen hvordan vi kan skape harmoni i samsvar med naturen og til glede for alle.

Hele mitt hjerte slår også for barna våre som arver verden vi etterlater dem. Hvis ikke vi ta ansvar for å helbrede planeten og oss selv ved å ta kontakt igjen til vår indre og ytre natur, hvis ikke vi lytter og stoler på svarene vi finner inn i oss selv, vil barna våre arve all våre problemer, konflikter og sykdommer vi har unngått å se på. Alt for ofte gir vi makten til andre som skal styre oss. Vi må forlate smerten og avmakten og ta tilbake vårt potensiale og så skape en bedre verden for oss og fremtidens generasjoner.

En ny sjamanisme for en ny tid

Ildsjamanisme er en opprinnelig sjamanisme som knytter til universiell kunnskap om universet og skapelsen på Moder Jord.  Ildsjamaner voktet over Moder Jord og skapelsen fra urtider.  I dag bringer ildsjamaner hellige drømmer fra stjernene tilbake til jorden. Drømmer av letthet og glede.  Noen har vandret i mørke og glemselen lenge. Å vandre i mørke har sin egenverdi, fordi det indre lyset styrkes. Men i dag finner ildsjamanen tilbake til sin opprinnelse fra stjernene og stjernelyset. En ny oppvåkning skjer. Gamle veier leder ikke videre. Tiden i skyggen er over. Den hellige ilden er tilbake for å åpne hjertene våre og leder oss inn i en ny tidsalder, en ny kraft, født av Moder Jord. Ildsjamanen blir nyfødt og vandrer ikke lenger i mørket, men kan utfolde sitt potensiale på jorden i trygghetten av Moder Jords fang. Ilden blir næring til Moder Jord, bringer lykke og helbredelse.

Har du lyst til å bli mer kjent med ildsjamanismen og meg? Jeg ble utdannet som ildsjaman i 2007 av Fe San Mülders, og siden 2017er jeg også lærer for ildsjamaner.  For å komme i kontakt med denne opprinnelige kraften helt uforpliktende, kan du delta på en av mine sjamandager/kvelder. Eller du kan delta på innføringskurset som varer i 2-dager og gir deg en grunnleggende innsikt i denne sjamanismen.

>>>Her kommer du til en oversikt av mine kurs og sjamanaktiviteter<<<