Forfedrenes velsignelse

Det vi ikke ser med våre øyner
kan hjertet se
Det vi ikke hører med våre ører
kan hjertet høre
Det vi ikke vet med vår begrenset sinn og intelligens
vet hjertet
Fordi hjertet er porten til evigheten
der forfedrene vandrer sin vei
og hjertet er porten til deres godhet
som kommer til å omfavne deg.
Forfedrenes kraft og solens styrke,
dens glede, kjærlighet og lys
veileder deg fra nattens skygger
til soloppgangens morgenglede.
Da vil lykken strømmer gjennom kroppen din
og evigheten vil være din.

Ambika