Dragekraften

Dragen er din følgevenn
den er ikke redd for noe
den er ren kjærlighet
og vokter godt på deg.
Den passer altid på
at ilden ikke brenner deg
den vokter på ilden
og mange andre ting,
visdommen og kunnskap
bevarer den i seg
for deg
så lenge til du er rede for å bære det
til du er sterk nok for å kunne tolke dragens magi
på en måte at ingen kommer til skade.
for det er nemlig det du forplikter deg til
å aldri skade noen
bare tjene kjærligheten
tjene denne prosessen
som leder til eierskap
men eierskapet innebærer
at du gir opp egoet
at du gir opp alt
for å oppnår alt
det er en stor kraft
men du må ikke være redd
fordi alt kommer til deg
på den riktige måten og i riktig tid
det er det dragen vet om
det er det din drage passer på
at du ikke kommer til skade
mennesket er mye mer verdt en de tror
mennesket er mye mer enn de vet
men tiden kommer
da vil mennesket erkjenne seg selv
i lyset av den evige kjærligheten
og dragen er fornøyd
den lengter etter at du erkjenner
at du kommer fra stjernene
at ditt hjem og dragens hjem
er i lyset
og at kjærligheten varer evig
som denne forbindelsen
til din drage
varer evig og evig og lengre enn det
fordi dere er ett
bare at dragen har ventet for deg
til du er ferdig med  det du holder på nå og du mener er så viktig
fordi det er det på en måte
dragen venter….hvor lenge venter du?