Healing av traumatiske hendelser

Noen mennesker er så finstemt at de kjenner på seg alt som foregår rundt dem følelsesmessig og tankemessig i sin egen kropp. Det kan være forvirrende å ikke kunne skille mellom egne og andres følelser. Det er fordi vår emosjonelle kropp går utover vår fysiske kropp og er et instrument som fanger opp emosjoner og følelser fra andre.
Følelsene er preget av tankene vi tenker og samspill mellom tanker og følelser. Noen tanker kan utløse minner i kroppen av en person som bærer i seg traumatiske erfaringer og det er da panikken oppstår i et menneske som sliter med angst. Det kan hende at de “fryser” den emosjonelle kroppen – eller deler av den – som en forsvarsmekanisme. Slik oppstår en slags adskillelse fra hendelsen som opplevdes som truende. Men det gjør også at noe i en er blokkert nå og ikke i flyt og samsvar med hele ditt system. Denne holdningen kan blir til en permanent tilstand i den man er hele tiden anspent, nervøs og ikke tillater seg å slappe av. Søvnløshet, plutselig panikk og angst kommer i følge av en indre uforløst eller generalisert traumatisk opplevelse.  Verden kan oppleves som utrygg og uforutsigbart.
Healing kommer fra et sted der helheten eksisterer. Denne helheten kan vi ikke ta på eller ser med våre vanlige sanser. Men vi kan erfare denne tilstanden når vi er stille og helt avslappet, men ikke sovende. Denne helheten finnes i oss selv. Healing kan hjelpe deg på en forsiktig og omsorgsfull måte, steg for steg, tilbake i en helhetlig tilstand hvor traumatiske opplevelser ikke lenger blokkerer, men blir integrert. Ditt system vil da ikke lenger blokkerer eller få panikk. Erfaringen ikke fjernes, men gjennom en bevisstgjørende prossess kaster healing lys på hendelsen, slik at den kan integreres som erfaring uten at panikk følelser lenger er knyttet til det.