Lemuria Healing

Med Lemuria mener jeg en tid, hvor den feminine skaperkraften fant sitt fulle uttrykk her på jorden. Jorden var da et utrykk av Gudinnen, skapt av den feminine kraften. Den kvinnelige helbredende kraften har siden alltid blitt voktet av jordens hellige stammer. Urbefolkningen var innviet i denne kraften, og vise menn og kvinner voktet kunnskapen, og har eksistert i alle kulturer. Det var ikke alltid mulig å dele denne kunnskapen i sin fullstendighet, og de som voktet den, levde ofte et tilbaketrukket liv i klostere eller eremitasjer.

Men Lemuria er også et land på en høyre plan for meg, som fortsatt finnes i vår sjel. Vi kan oppsøke Lemuria i våre trommereiser. Noaiden fra samsisk kultur kallte dette saivvo.

I Lemuria har det blitt skapet kunnskap for nåtiden, hvor den kvinnelige kreative kraften blomstrer opp igjen. Men vi har også gått inn i en ny skapelsessyklus. Vise menn og kvinner skaper i dag i samsvar med kristuslyset jorden ha født i sitt indre. En ny syklus begynner.