Sjamanskole

Velkommen til min skole for sjamanisme og sjamanistisk healing.

Sjamanisme har sin opprinnelse i mange gammle kulturer og vi finner at den sjamanistiske arven har også røtter i Norge, Sverige og Finnland. I dag ser vi at lengselen etter denne gamle kunnskapen har blitt større og mennesker som praktiserer sjamanisme får mer og mer aksept som en verdifullt del av vår moderne kultur. Selv om det er i dag bestrebelser til å kategorisere sjamanisme som en religion eller trosystem, fantes aldri en grunnlegger til sjamanisme som i de store verdensreligionene. “For denne gamle kunsten har vært her hele tiden, som en mulighet eller en opprinnelig arv nedlagt i menneskene. Fra gammelt av går et “sjamanbelte” fra Sameland og gjennom hele Sibir. Innvandrerne fra Asia brakte sjamanisme med seg til Nord- og Sør-Amerika. Fenomenet finnes fra tidenes morgen i Australia og i de store øykulturene i Stillehavet og selvfølgelig i Afrika, menneskehetens vugge. Sett i en historisk sammenheng er sjamanisme den første åndelige praksis og det første store kulturfaget “(Gaup 2005:9)

Mer og mer mennesker i dag leter etter sine røtter og sjamanisme er en arv vi bærer i oss fra menneskets begynnelser. Arven er i oss alle som en slumrende kraft.  Sjamaner var i mange tidsaldere de som fikk et kall til å våkne og integrere denne kraften bevisst. Gjennom innvielser fikk sjamanen etterhvert tilgang til guddommelig kunnskap og visdom. Ofte blir sjamanen utestengt eller mobbet i begynnelsen av sin stamme, til han eller hun hadde integrert sitt ego, eller døde sjamandøden, dvs egodøden. Det ofte skjedde at sjamanen fikk et sykdom, noe man kaller sjamankrisen. Denne krisen varte så lenge sjamanen var i motstrid med sin egen oppgave og kraft.

Nå mennesker ble syk, kunne sjamanen helbrede, hente sjelen tilbake som gikk tapt etter en sjokkopplevelse, eller ekstrahere onde krefter fra en person. Dem var kyndig i plantemedisin, visste om krystallers virkning og behersket andre evner som magi og trolldom, de var seere inn i fremtiden og fortiden. Sjamaner var også prester som gjennomførte ritualer i viktige overgangstider, som fødsel og død. De var både kloke menn og kvinner.

Sjamanisme i dag

Sjamansime kan ikke læres gjennom bøker. Du kan lese om det, men det blir bare en teori. Men jeg tror at sjamanisme i dag må ikke være lenger kjennetegnet av smertefulle kriser. Min lærer sa en gang at det som gjør meg mest glad og åpner mitt hjerte mest – der er min vei. Og denne veien fant og finner jeg i naturen.

Nå vi er stille kan Guds visdom og nåde strømme inn. Naturen er Guds skaperverk, men vi er medskapere. Når vi elsker naturen, når vi tilkobler oss til kreftene som finnes i naturen, når vi fordyper oss i den, så oppdager vi dimensjonen noaidene (sjamaner)  i samisk kultur kaller for saivo. Saivo er en høyere, åndelig plan hvor alt finnes som her ned på jorden i en perfekt, ikke fysisk tilstand. Alt fysiske som er skapt finnes fordi det finnes på en åndelig plan. Den åndelige plan er årsaken for livet på jorden. Gjennom at vi blir igjen en del av denne guddommelige verden kan vi “hente den ned” og tilknytte mennesker og steder igjen med det. Himmel og jord blir forenet i oss og i naturen. Slik kan vi skape balanse i et landskap og helbrede naturen som har blitt ødelagt eller er i ubalanse. Sjamanen gjør derfor jevnlig ritualer som for eksempel tenne et hellig bål og trommereiser. Hver sjaman har sin kunnskap og oppgave som medskaper, leder, healer, seer. Å utvikle sjamanen i oss, finne tilbake til en dypere forståelse av Moder Jord og universet, av Guds skaperverk gir oss også forståelsen at vi ikke bare kan HÅPE, eller i verste fall mister håpet at vi kan ikke gjøre noe – men at vi HAR kunnskap og redskap til å forandre ting slik at vi ikke ødelegge denne planeten. Ingen vet og si det bedre enn JANE GODALL og derfor legger jeg til her hennes video. Hun er en sann stemme, en kvinne som tørr å si ifra, samtidog at hun er full av medkjennsle. Jeg elsker henne. Hun er for meg en modern sjaman som bygger bro mellom vitenskap og en dypere, åndelig forståelse om alt som er.

Se hennes video MOTHER EARTH her:

Sjamansime må praktiseres, erfares og anvendes. For meg er sjamansime en vei til meg selv, en vei til å erfare hvem jeg er i virkeligheten, og for å skape et liv i samsvar med Moder Jord. Verden trenger at vi utfolder igjen denne forståelsen og kontakten våre forfedre og formødre hadde, til universet og Moder Jord.

Det jeg kan hjelpe deg med og lære deg, er å finne frem til ditt unikt potensiale, som du kan oppdage i deg selv, i samarbeid med dine hjelpere. Det du kommer til å lære er ingen faste eller regulerte ritualer – bortsett av noen generelle teknikker – men tilgang til DIN egen kraft, dine verktøy og dine personlige ritualer og kontakt til dine hjelpere fra åndeverden. I min ildsjaman trening blir du del av en frivillig og trinnvis prossess, i den du blir deg bevisst og forenet igjen med ditt potensiale som sjaman og healer. Jeg kan ikke gjøre deg til en sjaman, fordi denne arven ligger jo allerede i deg. Men jeg kan hjelpe deg å finne frem til det.

Sjamanisme er en anerkjent metode: i 1980 tildelte WHO, Verdens Helseorganisasjon sjamanisme den samme verdi i behandling av psykosomatiske sykdommer som vestlig medisin.

I utdannelsen fungerer jeg som veileder inn i din indre verden, tilbake til dine røtter, utover dine begrensinger du har sett deg i tider hvor du ikke har anvendt ditt potensiale. Der ligger min styrke som utdannet åndelig lærer og sjaman i egen praksis i mange år. Jeg har også vært elev og har hadd mine sjamanlærere i mange år.
Vi lever nå i en tid hvor det er viktigere enn noensinne å gå inn i en nærkommunikasjon både med oss selv og med naturen. Vi har klart å forsøpple denne planeten i løp av vanvittig kort tid i forhold til jordens alder.  Det trengs mer enn avfallsortering og – forbrenning. Gud har skapt denne naturen til oss mennesker for å være i den! I naturens rike finnes åndelige krefter som naturfolk i gammle tider var bevisst at mennesker ar ett med dem. Naturen speiler vår fullkommenhet, her finner vi indre ro og fred. Hva skjer med denne verden, hvis vi ikke finner tilbake til våre røtter? Det dreier seg ikke om “å klatre tilbake på trær” som aper – det dreier seg om å ta imot vår kraft, vårt lys, erkjenne oss selv og vår enhet med Moder Jord. Det dreier seg om erkjenne at vi er medskapere og om kunnskapen hvordan vi kan skape harmoni i samsvar med naturen og til glede for alle.

Hele mitt hjerte slår også for barna våre som arver verden vi etterlater dem. Hvis ikke vi ta ansvar for å helbrede planeten og oss selv ved å ta kontakt igjen til vår indre og ytre natur, hvis ikke vi lytter og stoler på svarene vi finner inn i oss selv, vil barna våre arve all våre problemer, konflikter og sykdommer vi har unngått å bearbeide. Alt for ofte gir vi makten til andre som skal styre oss. Vi må forlate smerten og avmakten og ta tilbake vårt potensiale og så skape en bedre verden for oss og fremtidens generasjoner.

En ny sjamanisme for en ny tid

Ildsjamanisme er en opprinnelig sjamanisme som knytter til universiell kunnskap om universet og skapelsen på Moder Jord.  Ildsjamaner voktet over Moder Jord og skapelsen fra urtider.  I dag bringer ildsjamaner hellige drømmer fra stjernene tilbake til jorden. Drømmer av letthet og glede.  Noen har vandret i mørke og glemselen lenge. Å vandre i mørke har sin egenverdi, fordi det indre lyset styrkes. Men i dag finner ildsjamanen tilbake til sin opprinnelse fra stjernene og stjernelyset. En ny oppvåkning skjer. Gamle veier leder ikke videre. Tiden i skyggen er over. Den hellige ilden er tilbake for å åpne hjertene våre og leder oss inn i en ny tidsalder, en ny kraft, født av Moder Jord. Ildsjamanen blir nyfødt og vandrer ikke lenger i mørket, men kan utfolde sitt potensiale på jorden i trygghetten av Moder Jords fang. Ilden blir næring til Moder Jord, bringer lykke og helbredelse.

Har du lyst til å bli mer kjent med ildsjamanismen og meg? Jeg ble utdannet som ildsjaman i 2007 av Fe San Mülders, og siden 2017også som lærer for ildsjamaner under et assistentopphold i Taiwan.  For å komme i kontakt med denne opprinnelige kraften i deg for første gang anbefaler jeg å delta på innføringskurset som gir deg en grunnleggende innsikt i denne sjamanismen.

>>>Her kommer du til en oversikt av mine kurs og sjamanaktiviteter<<<