Krystallenes kunnskap i den nye tiden

Utdanning til Krystallhealer – balansering av steder, mennesker og hus med krystaller

I forbindelse med naturvesener får du ny tilgang til å aktivere krystaller og bruke dem til helhetlig helbredelse av mennesker og natur. Treningen supplerer kunnskapen du allerede har. Du lærer å tyde krystallene på en ny måte.

En stor del av opplæringen inkluderer etablering av krystallkraftplasser i naturen. I naturen finner vi naturens ånder, naturvesener, som lever i en annen frekvens enn mennesker. Naturvesener er krystallhealerens viktigste partnere fordi de har bevart mye av denne kunnskapen over lang tid og venter på å gå inn i den nye tiden sammen med oss. En ny forståelse av samspillet mellom mennesker og naturen vil oppstår.

Du vil lære å bruke krystaller som kilde til kunnskap som støtter deg og klientene dine i sin hverdag. Treningen går utover kjente krystallhealingsteknikker. Du vil lære å anvende krystallenes kunnskap på mennesker og naturen. Krystallenes kunnskap kan også brukes til balansering av energiene i hus og hagen.

Som krystallhealer bringer du lys og kjærlighet til mennesker og jord med hjelp av krystaller. I utdannelsen lærer du til å sanse krystallenes helbredende egenskaper. Krystaller er bærere av informasjon. Du vil lære å lese denne informasjonen og til hva den kan brukes. I tillegg lærer du å jobbe med krystallenes rene energi, sli at du kan balansere energiene på steder, i mennesker og i hus. Utdannlesen utvider og fordyper ditt kunnskap om krystaller og dens egenskaper.

Som krystallhealer hjelper du alle vesener og jorden gjennom den dype transformasjonen vi går gjennom nå.

Du vil bane vei for gullalderen der gamle programmer har tjent sin tid og bringer ny informasjon til klienten.

Steder som er belastet av tunge energier frigjøres og transformeres ved hjelp av krystaller.

Som krystallhealer har du tilgang til en myk, likevel kraftfull healing energi, som du lærer å anvende med omhu og varsomhet.