Krystallveien

UTDANNELSE TIL KRYSTALLHEALER

I utdannelsen får du kunnskap om hvordan du kan aktivere og anvende krystaller til helhetlig velvære og healing av mennesker og natur.

Du blir møtt der du er og utdanningen supplerer din allerede eksisterende kunnskap. Du lærer eller fordyper deg til å kommunisere med krystaller og hvordan du oppnå forståelsen hva krystaller har for en virkning både på mennesker og natur.

Dette vil bringe frem en ny forståelse og kunnskap om samspillet mellom mennesker og naturen.

Du lærer hvordan du bruker krystaller i hverdagen og hvordan krystaller bidrar til å forbedre energien både i hus, hage eller landskap.

Du vil lære å aktivt bruke krystallene for rådgivning og helbredelse av klienter og landskap.

NESTE KURS

DET VIL BLI KURS I 2020. DATOEN KOMMER SNART.

KURSET HAR TO DELER som varer i tre dager. Del en og to danner en enhet og man må ta begge deler. Utdannelsen er en praktisk opplæring, hvor vi direkte blir koblet til energiene og utveksler healing øvelser blant deltagere. Kostnader for hele kurset er 25000.- NOK.

Kristallild