Krystallveien

Innføringskurs

2 dagers innføringskurs – 16. / 17. November 2019

  • kommer snart

UTDANNELSE TIL KRYSTALLHEALER

I utdannelsen får du kunnskap om hvordan du kan aktivere og anvende krystaller til helhetlig velvære og healing av mennesker og natur.

Du blir møtt der du er og utdanningen supplerer din allerede eksisterende kunnskap. Du lærer eller fordyper deg til å kommunisere med krystaller og hvordan du oppnå forståelsen hva krystaller har for en virkning både på mennesker og natur.

Dette vil bringe frem en ny forståelse og kunnskap om samspillet mellom mennesker og naturen.

Du lærer hvordan du bruker krystaller i hverdagen og hvordan krystaller bidrar til å forbedre energien både i hus, hage eller landskap.

Du vil lære å aktivt bruke krystallene for rådgivning og helbredelse av klienter og landskap.

Dato til neste utdannelse

11.-13. Oktober 2019 / 4.-6. Januar 2020

Første del – datoen til andre delen avtales med gruppen ved slutten av første del. Del en og to danner en enhet og man må ta begge deler. Andre del varer også 3 dager. Utdannelsen er en praktisk opplæring, hvor vi direkte blir koblet til energiene og utveksler healing øvelser her og nå blant deltagere. Kostnader for hele kurset er 25000.- NOK.

PÅMELDING

Du må melde deg på senest til 1. September 2019. Du betaler 5000.- NOK ved påmelding. Det er mulig til å nedbetale resten i fire rater: 1. oktober, 1.november, 1. desember, 1. januar. Eller i to rater á 10000.- NOK senest til 11. oktober og 4. januar.

Kristallild