Sjamantrommen

For mange år siden kom den første sjamantrommen til meg. Det var under et trening til ildsjaman i Frankrike. Denne trommen var lagt av en trommemaker fra østerrike og ikke av meg. Men den tjente meg i mange år til helbredelse av menensker og natur, til guidet trommereiser og bålseremonier.

Gammel tromme

I fjor ville den trommen har en forandring. Det gamle skinnet skulle byttes ut til en ny. Det var tid til et hamskift for trommen. Personlig føltes det som en befrielse fra begrensninger. Moder Jord og vi går gjennom et skift og trommene er senisitive for disse forandringer. De vil også bli hevet i sin frekvens. Jeg brukte regnsdyrkalv på den nye trommen. Den gamle rammen og trommestikken ville bli. Mitt kraftdyr gledet seg også over denne forandring og jeg føler enda mer kontakt til det nå.

Din personlig tromme er enda dypere koblet til deg gjennom ditt personlige kraftdyr. Kraftdyret, du og trommen utgjør en enhet som kan helbrede, bevegerog forandre. Kraftdyret er din åndelige hjelper.

Ny tromme

Vårt eller våre kraftdyr har vi med oss hele livet. Kraftdyret hjelper oss til å komme i kontakt med kvaliteter og potensialer i oss. De speiler vår indre natur og hvor vi står i vår utvikling. Du kan ha flere kraftdyr gjennom livet. Noen ganger kan et kraftdyr komme inn i livet ditt for en kort periode, for så å bli erstattet av et annet avhengig av din utvikling og hvor du er på veg.  Akkurat det dyret som viser seg for oss, står for den kraften vi trenger å møte og få innsikt i, for å komme oss videre. Når du trenger støtte eller møter utfordringer i livet ditt, kan du påkalle ditt kraftdyr. Kraftdyret vil da gi deg undervisning, veiledning og støtte på din veg videre. 

Gjennom de siste år samlet jeg erfaring hvordan man lager trommer og utviklet kurset BYGG DIN EGEN TROMME.

I mitt kurs BYGG DIN EGEN TROMME vil du ikke bare bygge en tromme, men også møte ditt kraftdyr og blir ett med det. Her kan du leser mer om dette kurset >>>