Mother Earth Healing

DEL 1

Ditt kraftdyr – din tromme – ditt personlige kraftrituale

DAG 1

  • Et rensende ritual med ild
  • Et rensende ritual med vann
  • Trommereise til kraftdyret
  • Male og tegne
  • Kraftdyrseremoni
  • Kraftdans
  • Avslutningsseremoni med bål

DAG 2

  • Bygge tromme og trommestikk

DAG 3

  • Ditt personlige tromme-rituale
  • Et tromme-rituale du bruker i sammenheng med andre mennesker, dyr eller i naturen

Du kan velge tre-art, skinn (elg, rådyr, reinsdyr, geit) og rammestørrelse (40-45).
Kostnader er 8000.- NOK inkl materialet.

NESTE KURS 2019

NORGE – Oslo

15. – 17.11. 2019
PÅMELDING
Betaling

FRANKRIKE – Séte

27. – 29.12.2019
PÅMELDING
Betaling